Charitativní kalendáře pro pomoc dětem a potřebným

Finanční prostředky získané prodejem stolních charitativních kalendářů pro Konto Bariéry jsou poskytnuty Fondu vzdělání, který pomáhá hradit přímé náklady na studia zdravotně postiženým dětem a mládeži v síti základních a speciálních škol.

Žádná položka