MENU
Produkty

Informácia o zmene vlastníka spoločnosti Helma 365, s.r.o.

Dňa 13.4.2010 došlo k predaju podielu Ing. Zdeňka Cholevy v spoločnosti Helma 365, s.r.o., IČ: 27111083, do rúk spoločnosti H365 a.s., IČ: 24660655.

H365 a.s. je spoločnosť založená za účelom nákupu Helmy 365, má základný kapitál vo výške 10 mil. Kč (akcie na meno) a nasledujúcich akcionárov (nikto nemá majoritu):
RNDr. Vladimír Bretšnajdr
Jaroslav Šura
RNDr. Tomáš Růžička
Petr Hovorka

Zmyslom tejto transakcie je výrazné vylepšenie finančnej situácie spoločnosti Helma 365, s.r.o., ktoré umožní ďalší plánovaný rozvoj.
Vo vedení spoločnosti nedochádza k žiadnym zmenám, rovnako ako kľúčoví pracovníci spoločnosti zostávajú aj naďalej jej oporou. Všetky uzatvorené zmluvy zostávajú samozrejme v platnosti.

Ďalším úmyslom majiteľov H365 a.s. je fúzia s Helma 365, s.r.o. formou splynutia do novej spoločnosti Helma 365 a.s., k najbližšiemu vhodnému dátumu.

Petr Hovorka
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Copyright 2009-2018 © Helma365.eu, created by Bezlinka.cz + Clocan.cz